Nemalo ljudi se včasih vpraša, kdo so, kaj so kot Duša prinesli v ta svet in kakšna je glavna značilna njihove duše.

V Djotišu to opisuje Atmakaraka (AK) in planet, ki je povezan z AK. Predstavlja našo dušo, našo osnovno bazo. AK preko postavitve v naši natalni karti predstavlja probleme in izzive, preko katerih se duhovno prebujamo. Predstavlja pa tudi našo moč in področje, kjer se lahko najbolje izrazimo.

Atmakarako označuje določen planet. To je tudi planet, ki nas vrne na pravo pot, kadar se oddaljimo s svoje poti. Povadi to ni prijeten način, lahko se pojavijo razne blokade, težave, opozorila, bolezen……

Zelo pomembno je tudi znamenje in življenjsko področje, v katerem se nahaja planet, ki označuje AK. In prav moč AK določa moč naše natalne karte.

–         Planet, ki je označitelj za AK predstavlja:

–         Naše dušne izzive;

–         Osebo samo;

–         Ego;

–         Strast;

–         Zdravje (na splošno);

–         Vaša reakcija na ljudi in obnašanje v družbi;

–         Smer kariere;

AK imamo postavljeno na enem od dvanajstih življenjskih področij. Če je AK postavljena na primer v prvi astrološki hiši, se bo oseba veliko ukvarjala s seboj. Če je postavljena v drugo hišo, bo  poudarek na prepričanjih, ki jih je prejela s strani staršev, govoru, dediščini staršev, morda prehrani in tako naprej.

Torej AK, naša duša nas vedno pelje naprej, to je tisti občutek, ki si ga dostikrat ne znamo razložiti na racionalen način. 

Če je npr. AK povezana s planetom Sonca, bo ta oseba zagotovo želela biti na nek način samostojna, hotela bo sama odločati o svojem življenju. Težko prenaša ukazovanje, saj se v sebi počuti kot kralj, vladar oziroma avtoriteta in zelo težko prenaša poniževalen odnos, kar se večkrat pokaže v službi.